Αν είστε ο ιδιοκτήτης ή διευθυντής ενός Ξενοδοχείου, Διαμερίσματος ή Airbnb μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να γίνετε συνεργάτης και να οργανώσετε ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο για τους πελάτες σας! Μετά την επιβεβαίωσή μας, θα λάβετε τον κωδικό του συνεργάτη σας.