Μπορεί να τύχει και στον καλύτερο οδηγό 🙂.
Δεν είναι πρόβλημα για εμάς! Για να διασφαλίσετε ότι είστε πλήρως προστατευμένοι με μικτή ασφάλεια χωρίς εγγύηση και χωρίς να απαιτείτε πιστωτική κάρτα, πρέπει να τηρείτε τα εξής:
 
Step El

*εκτός βέβαια όταν παραβιάζετε τους όρους (αλκοόλ, μη τηρήσει του ΚΟΚ, αναφορά ζημιάς, Ζημιές οι οποίες προκαλούνται από παραβίαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) δεν καλύπτονται από την μικτή ασφάλεια). Μπορείτε να διαβάσετε εδώ πότε δεν καλύπτει ασφάλιση.