Μπορεί να τύχει και στον καλύτερο οδηγό 🙂.
Δεν είναι πρόβλημα για εμάς! Για να διασφαλίσετε ότι είστε πλήρως προστατευμένοι με μικτή ασφάλεια χωρίς εγγύηση και χωρίς να απαιτείται πιστωτική κάρτα, πρέπει να τηρείτε τα εξής:
 
Μικτή ασφάλεια χωρίς εγγύηση & χωρίς πιστωτική κάρτα | Ενοικίαση Αυτοκινήτου Θεσσαλονίκη

* Εκτός βέβαια όταν παραβιάζετε τους όρους (αλκοόλ, μη εξουσιοδοτημένη δρόμοι). Μπορείτε να διαβάσετε εδώ πότε δεν καλύπτει ασφάλιση.