Μπορεί να τύχει και στον καλύτερο οδηγό 🙂.
Δεν είναι πρόβλημα για εμάς! Για να διασφαλίσετε ότι είστε πλήρως προστατευμένοι με μικτή ασφάλεια χωρίς εγγύηση και χωρίς να απαιτείτε πιστωτική κάρτα, πρέπει να τηρείτε τα εξής:
 
Step El

*εκτός βέβαια όταν παραβιάζετε τους όρους (αλκοόλ, μη τηρήσει του ΚΟΚ, αναφορά ζημιάς κ.λπ..). Μπορείτε να διαβάσετε εδώ πότε δεν καλύπτει ασφάλιση.